Duyurular

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca 26 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin GÖKCAN seçilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI