7.3.2019

BB 18/19

Hükümlünün, Kantin ve Ziyaretçi Hakkının Kullandırılmadığı Savının Temellendirilememesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 6/2/2019 tarihinde, Nasrullah Kuran (B. No: 2015/18990) başvurusunda özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Olaylar

Terör örgütü üyesi olma suçundan hükümlü olan başvurucu İnfaz Kurumunda kantinden sürekli olarak yararlanabilmek için başvurmuştur. İnfaz Hâkimliği, yaz döneminde personel yetersizliği nedeniyle kısa süreli aksaklık yaşandığı gerekçesiyle başvurucunun talebini reddetmiştir. Anılan karara karşı itirazı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.

İddialar

Başvurucu, kantin ve ziyaretçi hakkının kullandırılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre başvurucunun ihlal iddialarını temellendiremediği, temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı başvurular açıkça dayanaktan yoksun kabul edilebilir.

Somut olayda başvurucu, yerleşkesi İmralı Adası'nda bulunan ve deniz yolu ile ulaşılabilen İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Bu nedenle başvuru değerlendirilirken İnfaz Kurumunun fiziki koşullarının göz önünde bulundurulması gerekir.

İnfaz Hâkimliğinin kararı ve İnfaz Kurumunun cevabı birlikte değerlendirildiğinde, İnfaz Kurumunda kantin bulunmadığı, ihtiyaçların dış kantin yolu ile sağlandığı, kantin ve ziyaretçi hakkının kullanımında yaşanan kısa süreli aksamalarda hava koşullarının etkili olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan İnfaz Kurumunun, anılan hakların kısıtlanmasına yönelik bir karar almadığı da sabittir.

Bunun yanında başvurucunun anılan hakları sürekli olarak kullanamadığı ve devletin yaşanan aksaklıkları gidermediği yönündeki iddialarını destekleyen bilgi ile belge sunmadığı görülmüştür. Üstelik başvurucu ziyaretçi ve kantinden yararlanma haklarını İnfaz Kurumunun anılan şartları kapsamında kullanmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.