Paylaş | 09 Mart 2023

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada davalı Partinin; 14/3/2023 tarihinde yapılacak olan sözlü savunmanın, deprem felaketi ve 11/2/2023 tarihli ve (120) numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri dikkate alınarak sözlü savunma tarihinin üç ay süreyle ertelenmesi talebini içeren 6/3/2023 tarihli dilekçesi incelenerek;

Ülkemizde 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ve buna istinaden 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan (120) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri de gözönünde bulundurularak sözlü savunma tarihinin 11/4/2023 olarak yeniden belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.