Paylaş | 22 Mart 2023

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada davalı Partinin 15/3/2023 tarihli dilekçesi incelenerek; 11/4/2023 tarihinde yapılacak olan sözlü savunmanın, Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmesi talebinin reddine 22/3/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.