Paylaş | 29 Mart 2010

Kazakistan yargı sisteminin modernizasyonu çalışmaları kapsamında Türk yargı sistemini ve bilgi teknolojilerinin yargıda kullanımını incelemek üzere Ülkemize gelen bir heyet, 22 Mart 2010 tarihinde Mahkememizi ziyaret etmiştir.  Kazakistan yüksek yargı başkan ve üyeleriyle hâkimlerinden oluşan heyetin Anayasa Mahkemesinin yeni binasının tanıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin hukuk sistemleri, Anayasa Mahkemelerinin yapısı, görev ve yetkileri konuları ele alınmıştır.