Paylaş | 05 Ekim 2010

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin YILDIRIM ve Nuri NECİPOĞLU ile Raportörler; Nurdan OKUR, Ali KARAGÜLMEZ, Kadir ÖZKAYA, Hakan ATASOY, Metin EFE, Zekeriya AYDIN, Selim ERDEM, Cüneyt DURMAZ ve Selami ER’den oluşan heyet 13-16 Eylül tarihleri arasında Lüksemburg ve Strazburg’da çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

13-14 Eylül 2010 tarihlerinde Lüksemburg’da Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda incelemelerde bulunulmuştur.

13 Eylül günü Adalet Divanı Daire Başkanı Sayın C. Bonichot tarafından Adalet Divanına ilişkin olarak genel açıklamalarda bulunulmuş, daha sonra Adalet Divanı Kaleminde yönetici olan K. MALACEK tarafından Adalet Divanındaki yargılamalar konusunda, Adalet Divanında Hukukçu Katip olarak görevli C. NAOME tarafından Adalet Divanında Ön Hukuki Karar Usulü hakkında, Kanun Sözcüsü H. Ost tarafından Kanun Sözcüsünün Rolü konusunda, Adalet Divanı Kaleminde Yönetici olan K. MALACEK tarafından ise Adalet Divanındaki Yargılamalar konusunda sunumlarda bulunulmuştur.

Aynı gün akşam Lüksemburg Büyükelçiliği Maslahatgüzarı İhsan SAKARYA tarafından Heyet onuruna kokteyl verilmiştir.

14 Eylül günü Hakim Arabadjiev’in Dairesinde Hukukçu Katip K. Ziegler tarafından C-360/09 Pfleiderer Davası hakkında bilgiler verilmiş ve söz konusu davanın duruşması izlenmiştir. Daha sonra Kanun Sözcüsü Trstenjak’ın Dairesinde Hukukçu Katip olan M. Brkan tarafından Lizbon Anlaşmasında yapılan kurumsal değişiklikler konusunda sunum yapılmıştır. Aynı gün öğleden sonra otobüsle Strazburg’a hareket edilmiştir.

15- 16 Eylül 2010 tarihlerinde Strazburg’da Avrupa Konseyinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) incelemelerde bulunulmuştur.

15 Eylül günü, Avrupa Konseyi Agora binasında, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İşbirliği Direktörü Marja RUOTANEN tarafından karşılanılmış, AİHM Büyük Daire’de Ermenistan’a karşı açılmış bulunan Chiragov ve diğerleri davasının duruşması izlenmiştir. Aynı gün öğleden sonra AİHM Hakimi Işıl KARAKAŞ tarafından Anayasa Mahkemesinin bir insan hakları koruyucusu olarak rolü: bireysel başvuru hakkı konusunda,  Daire Başhukukçu Yardımcısı Fatoş ARACI tarafından AİHM içtihadının geçerliliği konusunda ve İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Standart Geliştirme Müdürlüğü çalışanı Anne Marie FARDJİ tarafından ise cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, cinsiyet eşitliği bölümünün çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

16 Eylül günü AİHM’de Kıdemli Hukukçu Şerif YILMAZ tarafından AİHS’ye Ek 1. Protokole ilişkin AİHM içtihadı konusunda, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Üyesi Başkanı Polonca KONCAR ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa Sosyal Şartı Dairesi Başkanı Regis BRILLAT tarafından Avrupa Sosyal Şartı ile korunan sosyal haklar konusunda, Adalet Bölümü Başkanı Atilla NALBANT tarafından AİHM içtihadının Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarının AİHM içtihadına etkisi konusunda, AİHM Kararlarının İnfazı Dairesi 2. Bölüm Başkanı Özgür DERMAN, Kıdemli Hukukçu Ziya Çağa TANYAR ve Kıdemli Hukukçu Vedia SİRMEN tarafından AİHM kararlarının infazı konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu sunumlara ayrıca karşılıklı soru ve açıklamalarla bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Adalet Reformu ve Kolluk Bölümü Başkanı Tatiana TERMACİC tarafından kapanış konuşması yapılmak suretiyle çalışma ziyaretine son verilmiş ve 17 Eylül 2010 tarihinde Türkiye’ye dönülmüştür.