Paylaş | 07 Haziran 2010

Anayasa Mahkemesi Üyeleri; Fettah OTO, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz KAYA, Raportörler; Bekir SÖZEN, Levent MUTLU, Hikmet TÜLEN, Mustafa BAYSAL, Bahadır KILINÇ, Evren ALTAY, Ayşegül ATALAY, Mustafa ÇAĞATAY, Murat ARSLAN, Ahmet KIRTEPE ve Cengiz ERTEN’den oluşan heyet 17-20 Mayıs tarihleri arasında Lüksemburg ve Strazburg’da çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

17-18 Mayıs 2010 tarihlerinde Lüksemburg’da Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda incelemelerde bulunulmuştur.

17 Mayıs günü Adalet Divanı Hakimi A. ROZAS tarafından Adalet Divanına ilişkin olarak genel açıklamalarda bulunulmuş, daha sonra Adalet Divanı Kaleminde yönetici olan K. MALACEK tarafından Adalet Divanındaki yargılamalar konusunda, Adalet Divanında hukukçu katip olarak görevli C. NAOME tarafından Adalet Divanında Ön Hukuki Karar Usulü hakkında, Kanun Sözcüsü W. KÜHN tarafından Kanun Sözcüsünün Rolü konusunda, Daire Başkanı Hakim R. Silva De LAPUERTA’nın Hukukçu Katibi K. RIECHENBERG tarafından ise ertesi gün yapılacak duruşma konusunda sunumlarda bulunulmuştur.

17 Mayıs 2010 günü akşam Lüksemburg Büyükelçisi Celalettin Kart tarafından Heyet onuruna kokteyl verilmiştir.

18 Mayıs günü ise Adalet Divanı’nında nadir olarak yapılan tüm Divanın katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Birliğine ait tek bir patent sisteminin oluşturulması için yapılacak düzenleme konusunda Avrupa Birliğine üye ülkelerin görüşlerinin ifade edildiği duruşma izlenmiştir. Aynı gün öğleden sonra otobüsle Strazburg’a hareket edilmiştir.

19-20 Mayıs 2010 tarihlerinde Strazburg’da Avrupa Konseyinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) incelemelerde bulunulmuştur.

19 Mayıs günü, AİHM Büyük Daire’de İngiltere’ye karşı açılmış bulunan ve adil yargılanma konusunu içeren birleştirilmiş iki ayrı davanın duruşması izlenmiştir.

Aynı gün öğleden sonra Avrupa Konseyi Agora binasında, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İşbirliği Direktörü Marja RUOTANEN ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Danışmanı Leyla KAYACIK tarafından karşılanılmış, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa Sosyal Şartı Dairesi Başkanı Regis BRILLAT ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Üyesi Prof. Dr. Rüçhan IŞIK tarafından Avrupa Sosyal Şartı konusunda, Adalet Bölümü Başkan Vekili Stephane LEYENBERGER tarafından Avrupa Konseyi’nin Adalet Alanındaki Politikaları konusunda, Venedik Komisyonu’nun Anayasa Yargısı Bölümü Başkanı Schnutz Rudolf DÜRR tarafından Genişletilmiş Hukuk Yoluyla Demokrasi Sözleşmesi Venedik Komisyonu Sekreteryası hakkında sunum yapılmıştır.

20 Mayıs günü AİHM’nde, AİHM Hakimi Işıl KARAKAŞ tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye İçtihadı konusunda, AİHM Hakimi Mirjana LAZAROVA TARJKOSKA tarafından Anayasa Mahkemesinin bir insan hakları koruyucusu olarak rolü: Bireysel Başvuru Hakkı konusunda, Daire Başhukukçu Yardımcısı Fatoş ARACI tarafından AİHM içtihadının geçerliliği konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Aynı gün öğleden sonra Avrupa Konseyi Agora binasında AİHM Kararları İnfaz Dairesi 2. Bölüm Başkanı olan Özgür DERMAN tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı konusunda, AİHM Hakimi Dragolijub POPOVİC tarafından Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki konusunda, Bioetik Bölümü Başkanı Laurance LWOFF tarafından Avrupa Konseyince bioetik konusunda yürütülen faaliyetler ve geliştirilen araçlar konusunda sunum yapılmıştır.

Bu sunumlara karşılıklı olarak açıklamalarda bulunulmak ve soru sorulmak suretiyle katılınmıştır.

Adalet Reformu ve Kolluk Bölümü Başkanı Tatiana TERMACİC tarafından kapanış konuşması yapılmak suretiyle çalışma ziyaretine son verilmiş ve 21 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye’ye dönülmüştür.