Yasama Dokunulmazlığı ve Milletvekilliğinin Düşmesi

Sıra No Karar Tarihi Esas ve Karar No İstemde Bulunan(lar) Kararın Sonucu

39

10.1.2023

E. 2022/160

K. 2023/5

Batman Milletvekili Mehmet Ruştu TİRYAKİ

Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL’in milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 22/12/2022 tarihli ve 1350 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebinin REDDİNE 10/1/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

38

22.3.2022

E. 2022/27

K. 2022/23

İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan OLUÇ

Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 1/3/2022 tarihli ve 1316 ile 1317 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının Anayasa’ya, kanuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE 22/3/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

37

31.3.2021

E. 2021/33

K. 2021/23

İstanbul Milletvekili Erol KATIRCIOĞLU

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/3/2021 tarihli 60. Birleşiminde 11/3/2021 tarihli ve (3/1567) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU’nun milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali taleplerinin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE 31/3/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

36

25.6.2020

E. 2020/50

K. 2020/37

Diyarbakır Milletvekili Hişyar ÖZSOY

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1220) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Hakkâri Milletvekili Leyla GÜVEN’in milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebinin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE 25/6/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

35

25.6.2020

E. 2020/49

K. 2020/36

Batman Milletvekili Necdet İPEKYÜZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1219) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Diyarbakır Milletvekili Musa FARİSOĞULLARI’nın milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebinin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE 25/6/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

34

7.09.2017

E.2017/152

K. 2017/139

 

Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Van Milletvekili Tuğba Hezer ÖZTÜRK’ün milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 27.7.2017 tarihli ve 1157 sayılı kararının, Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebinin REDDİNE, 7.9.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

33

7.09.2017

E. 2017/151

K. 2017/138

Şırnak Milletvekili Aycan İRMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 27.7.2017 tarihli ve 1158 sayılı kararının Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebinin REDDİNE, 7.9.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

32

31.07.1998

E. 1998/38

K. 1998/50

Van Milletvekili Mustafa Bayram

Van Milletvekili Mustafa BAYRAM'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 21.7.1998 günlü, 563 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya, Kanun'a ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 31.7.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

31

31.12.1997

E. 1997/72

K. 1997/74

 Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal AĞAR

Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal AĞAR'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 13.12.1997 günlü, 23199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 11.12.1997 günlü, 527 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya, Yasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Güven DİNÇER, Haşim KILIÇ ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 31.12.1997 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

30

30.12.1997

E. 1997/73

K.1997/73

Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK

Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 13.12.1997 günlü, 23199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 11.12.1997 günlü, 527 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya, Yasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 30.12.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

29

20.09.1994

E. 1994/72

K. 1994/68

Tunceli Milletvekili Kamer GENÇ

İptal istemine konu olabilecek bir TBMM kararı bulunmadığından istemin REDDİNE, 20.9.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

28

21.03.1994

E. 1994/22

K. 1994/41

 

1) Ahmet Türk Mardin Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 304 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

27

21.03.1994

E.1994/21

K. 1994/40

 

1) Ahmet Türk Mardin Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 308 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun:
A. Yönteme ilişkin aykırılıklar nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
B. Esasa yönelik aykırılık nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, Yekta Güngör ÖZDEN, Yalçın ACARGÜN ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

26

21.03.1994

E. 1994/20

K. 1994/39

1) Ahmet Türk Mardin Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 301 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

25

21.03.1994

E. 1994/19

K. 1994/38

1) Ahmet Türk Mardin Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 2.3.1994 günlü, 21865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2.3.1994 günlü, 295 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

24

21.03.1994

E. 1994/18

K. 1994/37

1) Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili

Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3.3.1994 günlü, 309 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun:
A. Yönteme ilişkin aykırılıklar nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
B. Esasa yönelik aykırılık savının kabulüyle yukarıda belirtilen TBMM kararının İPTALİNE, İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

23

21.03.1994

E. 1994/17

K. 1994/36

 

1) Mahmut Alınak Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 306 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun:
A. Yönteme ilişkin aykırılıklar nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
B. Esasa yönelik aykırılık nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, Yekta Güngör ÖZDEN'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

22

21.03.1994

E. 1994/16

K. 1994/35

1) Mahmut Alınak Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 300 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

21

21.03.1994

E. 1994/15

K. 1994/34

1) Mahmut Alınak Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 300 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

20

21.03.1994

E. 1994/14

K. 1994/33

1) Sırrı Sakık Muş Milletvekili
Vekilleri : Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 2.3.1994 günlü, 21865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2.3.1994 günlü, 291 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

19

21.03.1994

E. 1994/13

K. 1994/32

1) Sırrı Sakık Muş Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 302 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

18

21.03.1994

E. 1994/12

K. 1994/31

1) Orhan Doğan Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 307 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

17

21.03.1994

E. 1994/11

K. 1994/30

1) Orhan Doğan Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 297 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

16

21.03.1994

E. 1994/10

K. 1994/29

1) Orhan Doğan Şırnak Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 2.3.1994 günlü, 21865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2.3.1994 günlü, 290 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

15

21.03.1994

E. 1994/9

K. 1994/28

1) Leyla Zana Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili Leyla ZANA'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 305 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun:
A- Yönteme ilişkin aykırılıklar nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
B- Esasa yönelik aykırılık nedeniyle iptali isteminin REDDİNE, Yekta Güngör ÖZDEN, Haşim KILIÇ ile Mustafa BUMİN'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

14

21.03.1994

E. 1994/8

K. 1994/27

1) Leyla Zana Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 303 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

13

21.03.1994

E. 1994/7

K. 1994/26

1) Leyla Zana Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 299 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

12

21.03.1994

E. 1994/6

K. 1994/25

1) Leyla Zana Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili Leyla ZANA'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 2.3.1994 günlü, 21865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2.3.1994 günlü, 294 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

11

21.03.1994

E. 1994/5

K. 1994/24

1) Mehmet Hatip Dicle Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 2.3.1994 günlü, 21865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2.3.1994 günlü, 293 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

10

21.03.1994

E. 1994/4

K. 1994/23

1) Mehmet Hatip Dicle Diyarbakır Milletvekili
Vekilleri :
Av. Hasip Kaplan
Av. Feridun Yazar
Av. Yusuf Alataş
Av. M. Nuri Özmen
2) Zübeyir Aydar Siirt Milletvekili
Naif Güneş Siirt Milletvekili
Remzi Kartal Van Milletvekili
Ali Yiğit Mardin Milletvekili
Selim Sadak Şırnak Milletvekili
Mahmut Kılınç Adıyaman Milletvekili
Sedat Yurtdaş Diyarbakır Milletvekili

Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, 3.3.1994 günlü, 21866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 3.3.1994 günlü, 298 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu savıyla iptaline yönelik başvurunun REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE; 21.3.1994 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

9

25.07.1974

E. 1974/29

K. 1974/33

Kudret Bayhan - Cumhuriyet Senatosu Niğde Bağımsız üyesi.
Vekili: Avukat Sadi Yaşar

Cumhuriyet Senatosu Niğde Bağımsız Üyesi Kudret Bayhan'ın, Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca, 2/3/1972 tarihi itibariyle, üyelik sıfatının düşmüş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22/7/1974 günlü, 14953 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan 11/7/1974 günlü, 131 sayılı kararının iptaline ilişkin istemin, 44 sayılı Kanunun 33. maddesinin üçüncü fıkrası yolu ile aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine Muhittin Taylan, Kani Vrana, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Şevket Müftügil ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun ek gerekçe yazmak hakları saklı kalmak üzere, 25/7/1974 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

8

19.08.1971

E. 1971/41

K. 1971/67

Osman Köksal - Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyesi

Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyesi Osman Kölsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması işinde ve kaldırma kararının iptali isteminde :
A) l - Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarının denetimi görevini yaparken Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 151. maddesinde sözü edilen "mahkeme" durumunda bulunmadığı için bir hükmün Anayasa'ya aykırılığı konusunda ortaya bekletici sorun koyamayacağı gibi 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun eldeki işte Anayasa Mahkemesince uygulanması da söz konusu olmaması dolayısiyle hüküm ihmali de düşünülemiyeceğinden bu yöne ilişkin istemin reddine oybirliğiyle;
2 - a) Adalet Bakanlığı yazısının gerekçesiz olduğuna Ziya Önel'in karşıoyu ile ve oyçokluğu ile;
b) Adalet Bakanlığı yazısının bu durumunun kararın biçim yönünde iptalini gerektirmediğine Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün'ün karşıoylariyle ve oyçokluğu ile;
c) Adalet Bakanlığı yazısı geldikten sonra işin yeniden Alt Komisyon'dan geçirilmemesinin, İçtüzüğe aykırı olmakla birlikte, kararın biçim yönünden iptalini gerektirmediğine Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün'ün karşıoylariyle ve oyçokluğu ile;
3 - Askerî Savcılık da kamu davası açmağa yetkili bir merci olduğundan ve davaya bakacak mahkemede uyuşmazlık henüz söz konusu olmadığı gibi bunun çözüme bağlanması da Anayasa Mahkemesinin görevine girmediğinden bu yöne ilişkin iddianın reddine oybirliğiyle;
B) l - Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3/8/1971 günlü, 109 sayılı kararının Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyesi Osman Köksal'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bölümünün, isnadın ciddî olmaması dolayısiyle, Anayasa'nın 79. maddesinin ereğine ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140. maddesine aykırı bulunduğuna ve Anayasa'nın 81. maddesi uyarınca iptaline Fazıl Uluocak'ın karşıoyu ile ve oyçokluğiyle;
2 - Bu sonuca göre Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140. maddesinde yazılı ve esasa ilişkin öteki yönlerin ve bunlara yönelen iddiaların incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle;
17/8/1971 ve 19/8/1971 günlerinde yapılan görüşmeler sonunda karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

7

15.07.1971

E. 1971/37

K. 1971/66

Ekrem Acuner - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması işinde :
l - a) Dosyanın Adalet Bakanlığından geçmeden Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş bulunması durumunun Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139. maddesine aykırı olmakla birlikte, niteliğine göre, kararın biçim yönünden iptalini gerektirmediğine Şahap Arıç, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Ziya Önel ve Muhittin Gürünün karşı oylariyle ve oyçokluğu ile;
b) Alt Komisyon raporunun gerekçesiz ve içtüzüğün 140. maddesine aykırı bulunduğu yolundaki iddianın yerinde olmadığına oybirliğiyle;
c) Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda öncelikle görüşülmesinde içtüzük hükümlerine aykırılık bulunmadığına oybirliğiyle;
ç) Aynı raporun Genel Kurulda görüşülmesi sırasında son sözün bir Cumhuriyet Senatosu Üyesine verilmemesinin içtüzüğe aykırı olmakla birlikte, niteliğine göre, biçim yönünden iptali gerektirmediğine Recai Seçkin, Ahmet Akar, Ziya Önel, Kâni Vrana ve Muhittin Gürün'ün karşı oylarıyle ve oyçokluğu ile
d) Genel Kuruldaki konuşmalarda İçtüzüğe aykırı davranıldığı, yolundaki iddiaların yerinde olmadığına oybirliğiyle;
e) Komisyonların kuruluş biçiminin Anayasaya aykırı olmadığına Muhittin Taylan, Avni Givda, Şahap Arıç, ihsan Ecemiş, Recai Seçkin, Muhittin Gürün ve Şevket Müftügil'in karşı oylariyla ve oyçokluğu ile;
2 - Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun Tabiî Üye Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2/7/1971 günlü, 106 sayılı kararının, inşadın ciddi olmaması dolayısiyle, Anayasanın 79. maddesinin ereğine ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140. maddesine aykırı bulunduğuna ve Anayasanın 81. maddesi uyarınca iptaline oybirliğiyle;
3 - Bu sonuca göre sözü geçen 140. maddede yazılı ve esasa ilişkin öteki yönlerin incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle;
15/7/1971 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

6

2.01.1969

E. 1968/69

K. 1969/1

l- Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Sırrı Atalay,, Hıfzı Oğuz Bekata, Fikret Gündoğan, Nafiz Çağatay ve Halil Goral (1968/79)
2- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin Özgür (1968/69, 70, 71, 72 ve 73)
3- Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeler; Suphi Gürsoytrak, Ahmet Yıldız, Emanullah Çelebi Cumhuriyet Senatosu üyeleri; Ekrem Özden, Cemal Yıldıran, Salim Hazerdağlı, Adil Altay, Mansur Ulusoy, Arslan Bora, Fehmi Alpaslan ve Fehmi Baysoy (1968/74, 75, 76, 77 ve 78)

Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai Okan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması işinde :
l- a) Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca reddedilmesi üzerine bununla yetinilerek yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda ayrıca oya başvurulmamasının, kararın şekil yönünden iptalini gerektirmediğine oybirliği ile;
b) Beş tabiî üye hakkında ayrı ayrı oylamaya başvurulmamasının, kararın şekil yönünden iptalini gerektirmediğine üyelerden İhsan Keçecioğlu, Feyzullah Uslu, Avni Givda, Muhittin Taylan, İhsan Ecemiş, Recai Seçkin ve Ahmet Akar'ın karşı oyları ile ve oyçokluğu ile;
c) Komisyon incelemesinin bir ay içinde bitirilmemiş olmasının, kararın şekil yönünden iptalini gerektirmediğine oybirliği ile;
2- a) İsnadın ciddî olmadığına; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması niteliğinde olan 12/12/1968 günlü ve 64 sayılı kararının bu nedenle Anayasa'nın 79. maddesinin ereğin ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140. maddesine aykırı bulunduğuna ve bu yönden Anaysa'nın 81. maddesi uyarınca, beş üyenin her biri bakımından iptaline oybirliği ile;
b) Bu sonuca göre sözü geçen 140. maddede yazılı öteki yönlerin incelenmesine yer olmadığına oybirliği ile;
2/1/1969 gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

5

14.11.1968

E. 1968/58

K. 1968/53

Ali Karahan - Hakkâri Milletvekili

1- Hakkari Milletvekili Ali Karahan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının alınmasında yeter sayı bulunmadığı yolundaki iddia sabit olmadığından buna yönelen itirazın reddine;
2- İlgilinin öteki itirazları da yersiz olduğundan ve iptali gerektiren başka bir neden görülmediğinden hakkında verilmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararın iptali isteminin reddine 14/11/1968 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

4

12.09.1967

E. 1967/26

K. 1967/26

Ziya Nami Şerefhanoğlu- Cumhuriyet Senatosu eski Bitlis Üyesi

İptal isteminin reddine 12/9/1967 gününde oybirliği ile karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

3

3.08.1967

E. 1967/25

K. 1967/25

Ziya Nami Şerefhanoğlu- Cumhuriyet Senatosu eski Bitlis Üyesi

Anayasa Mahkemesine süresi içinde başvurulmamış olması nedeniyle iptal isteminin reddine 3/8/1967 gününde oybirliği ile karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2

2.08.1967

E. 1967/23

K. 1967/23

Behice Boran - Urfa Milletvekili

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bulunan ve bu iptal istemine de konu olan 21/7/ 1967 günlü ve 242 sayılı Millet Meclisi kararı Mahkememizin 2/8/1967 günlü ve 1967/22 - 22 sayılı karariyle iptal edildiğinden Urfa Milletvekili Behice Boran'ın aynı konuyu kapsayan 25/7/1967 günlü iptal is/temi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına 2/8/1967 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

1

2.08.1967

E. 1967/22

K. 1967/22

Çetin Altan - İstanbul Milletvekili

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması işinde :
1- İzharı Komisyonun kurulmasında Anayasa ve içtüzük hükümlerine aykırılık bulunmadığına oybirliğiyle;
2- Karma Komisyonun (kurulmasında Anayasa'nın 85 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık bulunduğuna ve Millet Meclisinin bu Karma Komisyon raporunun kabulüne ve binnetice Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin olan ve Anayasa'nın yukarıda sözü geçen hükmüne ve dolayısiyle İçtüzüğün 178 ve 180 inci maddelerine aykırı görülen 21/7/1967 günlü ve 242 sayılı kararının Anayasa'nın 81 inci maddesi uyarınca iptaline üyelerden İhsan Keçecioğlu, Celâlettin Kuralmen, Hakkı Ketenoğlu ve Halit Zarbun'un karşı oyları ile ve oyçokluğu ile;
3- Usule ilişkin öteki yönlerin incelenmesine yer olmadığına Başkan İbrahim Senil, Üyelerden İhsan Keçecioğlu, Salim Başol, Hakkı Ketenoğlu, Halit Zarbun ve Muhittin Gürün'ün muhalefetleriyle ve oyçokluğu ile;
4- İptal nedeni karşısında esasa ilişkin yönlerin incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle;
2/8/1967 Gününde karar verildi.

Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.