yazdır

30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddeleri uyarınca yapılacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili seçimi.