yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

5.5.2022 (Gündem)

11.5.2022 (Ek Gündem)

12.5.2022 20.5.2022

 

1- İptal, İtiraz ve Siyasi Parti Kapatma Davaları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/52

İstanbul İnfaz Hâkimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “...infaz hâkimliğince...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkrada yer alan “...kasıtlı bir suç işlemesi…” ibaresi yönünden yapılmasına,

2

E.2022/53 

Çorum İnfaz Hakimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “...kasıtlı bir suç işlemesi...” ibaresinin “sırf askeri suçlar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   Esasının incelenmesine,

3

E.2022/54

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun;

A. 54. maddesinin (a) bendinin,

B. 65. maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı alt bendinde yer alan “...ile öğrencilerin...” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   Esasının incelenmesine,

4

E.2022/55 

Ankara 6. İdare Mahkemesi

25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun geçici 1. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

5

E.2022/56 

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...yukarıdaki fıkra hükmüne göre...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   Esasının incelenmesine,

6

E.2022/57 

5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

 

-Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

7

E.2022/58 

7/3/2022 tarihli ve (95) numaralı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal Davası

- Esasının incelenmesine,

 

- E.2022/29 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, 

8

E.2022/59 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

  Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin maddenin ikinci fıkrasında yer alan “...kovuşturma...” ibaresi yönünden yapılmasına,

9

E.2021/2
(Siyasi Parti Kapatma)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisinin kapatılması dava dosyasına sunulan “ek delillere” ilişkin talebin incelenmesi.

 

Siyasi Parti Kapatma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1/3/2022 tarihli ve 36321649/2022-328 sayılı yazısı ve eklerinin Halkların Demokratik Partisi ile  Behçet YILDIRIM ve Semra GÜZEL’e tebliğine, yazılı savunmaları için 30 gün süre verilmesine,

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/60

Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

    İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

2

E.2022/61

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

A. 28. maddesinin birinci fıkrasının 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin,

B. 32. maddesinin birinci cümlesinin,

“davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

492 sayılı Kanun’un;

A. 28. maddesinin birinci fıkrasının 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin;

1. İkinci ve üçüncü cümlelerinin “davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümlelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Birinci cümlesinin  “davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden esasının incelenmesine,

B. 32. maddesinin birinci cümlesinin “davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden esasının incelenmesine,

3

E.2022/62

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun’un 112. maddesiyle değiştirilen 13/A maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen altıncı fıkrasının ikinci cümlesinin “disiplin” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

     Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan cümlede yer alan “...disiplin...”  ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

 * İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

 

2. Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1

E.2021/4 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

2

E.2021/5 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

3

E.2021/6 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

4

E.2021/8 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

5

E.2021/9 (SPMD)

Anavatan Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

6

E.2021/11 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

7

E.2021/12 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

8

E.2021/14 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

9

E.2021/15 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

10

E.2021/16 (SPMD)

Vatan Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

11

E.2021/17 (SPMD)

Ulusal Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

12

E.2021/20 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

13

E.2021/21 (SPMD)

Umut Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

14

E.2021/23 (SPMD)

Millet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

15

E.2021/24 (SPMD)

Merkez Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

16

E.2021/25 (SPMD)

Yurt Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

17

E.2021/27 (SPMD)

Kürdistan Komünist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

18

E.2021/28 (SPMD)

Birleşik Devrimci Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

19

E.2021/30 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

20

E.2021/31 (SPMD)

İşçinin Kendi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

21

E.2021/32 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

22

E.2021/34 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

23

E.2021/36 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

24

E.2021/37 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

25

E.2021/40 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

26

E.2021/41 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

27

E.2021/42 (SPMD)

Demokrasi ve Atılım Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

28

E.2021/43 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

29

E.2021/45 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

30

E.2021/46 (SPMD)

Genç Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

31

E.2021/47 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

32

E.2021/48 (SPMD)

İyi Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

33

E.2021/50 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

34

E.2021/51 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

35

E.2021/52 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

36

E.2021/53 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

37

E.2021/54 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

38

E.2021/55 (SPMD)

Kadın Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

39

E.2021/57 (SPMD)

Demokrat Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

40

E.2021/59 (SPMD)

Sol Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

41

E.2021/61 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

42

E.2021/62 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

43

E.2021/63 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

44

E.2021/64 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

45

E.2021/65 (SPMD)

Ülkem Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

46

E.2021/66 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

47

E.2021/68 (SPMD)

Saadet Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

48

E.2021/69 (SPMD)

Komünist Parti 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

49

E.2021/70 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

50

E.2021/71 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

51

E.2021/72 (SPMD)

Gelecek Partisi 2020 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

52

E.2018/34 (SPMD)

Cumhuriyet Halk Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

53

E.2019/21 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

54

E.2019/22 (SPMD)

Adalet Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

55

E.2019/58 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 yılı kesin hesabı 

Esas İnceleme

56

E.2020/2 (SPMD)

Gelecek Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

57

E.2020/3 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

58

E.2020/4 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

59

E.2020/5 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

60

E.2020/16 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

61

E.2020/26 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

62

E.2020/54 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

63

E.2020/56 (SPMD)

İlk Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme