yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
7.2.2024 15.2.2024 16.2.2024

 

Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2014/13174

Başvuru, 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Sivas'ta yaşanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkı ile söz konusu olaylara ilişkin olarak ölen yakınlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Ek Rapor Hazırlanmasına ve Ek Rapordan Sonra Görüşülmesine

2

2020/34550

Başvuru, olumsuz yetki tespitine itiraz talebiyle açılan davanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, 

3

2019/40761

Başvuru, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yabancı uyruklu başvurucular hakkında N-82 kodu uygulanması ya da bu işlem nedeniyle başvurucuların ikamet izinlerinin iptal edilmesi, sınır dışı işlemi uygulanması veya vize taleplerinin reddedilmesinin din özgürlüğü ve etkili başvuru hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

1. Bir başvurucunun başvurusunun KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Diğer başvurucuların yerleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

3. Bir kısım başvurucuların din özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Esas Yönünden:

Diğer başvurucuların yerleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde öngörülen etkili başvuru hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,

4

2020/23093

Başvuru, mahkûmiyetin dayanağı olan delillerle doğrudan temas eden ile hükmü veren mahkeme heyetinin farklı olması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,