yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
14.06.2019 20.06.2019 21.06.2019

 

20 Haziran 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2014/6100

Başvuru, Güney Afrika Cumhuriyetinde Türk vatandaşları tarafından işlendiği iddia edilen kasten öldürme olayına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

1. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yürütülen soruşturmanın etkili olmadığına ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Türkiye Cumhuriyeti tarafından makul sürede soruşturma yürütülmediğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun

İHLAL EDİLDİĞİNE

2

2015/17659

Başvuru bildirim yapılmaksızın yurt içine nakit döviz sokulmaya teşebbüs edilmesi kabahatine dayalı olarak idari para cezası verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2015/6164

Başvuru, ceza kovuşturması sonunda ağaçların müsaderesine karar verilmesi ve bu müsadere kararının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştirilmesiyle birlikte infaz edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2015/19953

Başvuru, otelcilik ve konaklama hizmetiyle iştigal eden şirket adına katkı payı tahakkuk ettirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; buna karşı açılan davada usule ilişkin müktesep haklarının gözetilmemesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

5

2016/6038

Başvuru, aile mahkemesi tarafından verilen tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 36. maddesi ile 38. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan masumiyet karinesinin

İHLAL EDİLDİĞİNE

6

2015/7846

Başvuru, turizm alanı tahsis işlemine karşı üçüncü kişiler tarafından açılan davada usul hukuku hükümlerine, konuya ilişkin mevzuata açıkça aykırı ve keyfî karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının; verilen iptal kararı sonucunda tahsise konu araziye yapılan yatırımların karşılıksız kalması nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

ERTELENMESİNE