yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
13.5.2020 21.5.2020 21.5.2020

 

21 Mayıs 2020 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları (*)
1- İlk İnceleme Raporu
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2020/45

 İstanbul 12. İş Mahkemesi

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 197. maddesiyle değiştirilen (a) bendinde yer alan “…Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk İtiraz

- 4688 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 197. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin “…Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında,...” bölümünde yer alan;

A. “…Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B. “…bağlı kuruluşlarında,...” ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin “Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı” yönünden yapılmasına,

- E.2018/117 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

* İş bu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi
1

E.2019/76 (SPMD)

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 2018 yılı kesin hesabı

İlk

2

E.2016/38 (SPMD)

Güçlenen Türkiye Partisi 2016 yılı kesin hesabı

İlk

3

E.2015/15 (SPMD)

Merkez Parti 2014 yılı kesin hesabı

Esas

4

E.2016/49 (SPMD)

Merkez Parti 2015 yılı kesin hesabı

Esas

5

E.2016/1 (SPMD)

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 2014 yılı kesin hesabı

Esas

6

E.2017/81 (SPMD)

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

7

E.2016/7 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

8

E.2016/10 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

9

E.2017/30 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

10

E.2016/24 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

11

E.2016/33 (SPMD)

Millet Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

12

E.2017/42 (SPMD)

Millet Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

13

E.2016/43 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

14

E.2016/70 (SPMD)

Vatan Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

15

E.2017/72 (SPMD)

Vatan Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

16

E.2016/56 (SPMD)

Halkların Demokratik Partisi 2015 yılı kesin hesabı

Esas

17

E.2017/19 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2016  yılı kesin hesabı

Esas

18

E.2017/26 (SPMD)

Genç Parti 2016 yılı kesin hesabı

Esas

19

E.2018/55 (SPMD)

Genç Parti 2017 yılı kesin hesabı

Esas

20

E.2017/2 (SPMD)

Cihan Partisi 2016  yılı kesin hesabı

Esas

21

E.2017/8 (SPMD)

Önce İnsan Partisi 2016  yılı kesin hesabı

Esas

22

E.2017/28 (SPMD)

Demokrat Parti 2016 yılı kesin hesabı

Esas

23

E.2017/32 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

24

E.2017/41 (SPMD)

Emek Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

25

E.2017/47 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

26

E.2018/56 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas

27

E.2017/11 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

28

E.2017/13 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

29

E.2017/39 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

30

E.2017/54 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

31

E.2017/78 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas

32

E.2017/80 (SPMD)

Kadın Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas