yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
16.05.2019 22.05.2019 23.05.2019

 

22 Mayıs 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1 2018/1073 Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

1. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Tutukluluk incelemelerinin hâkim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapıldığına ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

  1. Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Esas yönünden

  1. Tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin olarak Anayasa'nın 19. Maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2 2014/17354 Başvuru, Türkiye Ermenileri Patrikliği Seçimi'ne ilişkin derece mahkemelerince verilen kararların din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 24. maddesinde güvence

altına alınan din özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE

3 2017/29263 Başvuru, üye olunan sendikanın çağrısı üzerine iki gün göreve gelmeme nedeniyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmanın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkinidir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 33. maddesinde güvence

altına alınan örgütlenme özgürlüğünün

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

4 2014/15440 Başvuru, katılınan gösterilerin terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyette delil olarak kullanılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, ayrıca ana dilde savunma talebinin reddedilmesi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmanın alınmaması nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

  1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine

ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

  1. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA 

Esas yönünden

Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

5 2015/18936 Başvuru, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetenin internet sitesinde yer alan bir habere erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

  1. İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine

ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan

ifade ve basın özgürlüklerinin

İHLAL EDİLDİĞİNE