yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
18.12.2019 26.12.2019 26.12.2019

 

 

Genel Kurul Gündemi
Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2016/8080

Başvuru, hükümlüye babasının cenaze törenine katılması için izin verilmemesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE
2

 2016/12313

Başvuru, tanınmış bir siyasetçi ve eşi hakkında yapılan haberler nedeniyle başvurucu aleyhine tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

3

 2017/22355

Başvuru, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

  1. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın bir başvurucu yönünden KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
  2. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın diğer başvurucular yönünden KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE