yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
24.1.2023 26.1.2023  

 

26 Ocak 2023 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu Türü
1 2021/2 (Siyasi Parti Kapatma)

Halkların Demokratik Partisinin;

1- 16/1/2023 tarihli  dilekçesinde yer alan; Anayasa Mahkemesince 5/1/2023 tarihinde verilen tedbir kararına yapacakları itiraz ile bu itiraz üzerine Anayasa Mahkemesince verilecek karar hariç olmak üzere, sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi,

2- 23/1/2023 tarihli dilekçesinde yer alan; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren 3/1/2023 tarihli dilekçesinde yer alan ve davanın esasını da ilgilendiren yeni delil mahiyetindeki bilgi ve belgelerin kapsamı dikkate alındığında, bu konuda davalı Partiye verilen otuz günlük süre içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi,

Taleplerinin değerlendirilmesi.

Siyasi Parti Kapatma