yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
22.03.2019 27.03.2019 29.03.2019

 

27 Mart 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

 

2016/12936

Başvurular, ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da hükümlü olarak bulunan başvurucuların satın aldıkları süreli yayınların kendilerine teslim edilmemesi nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

Kabul edilebilirlik yönünden

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE
2

 

2015/19012

Başvuru; kolluk görevlisi tarafından kanuna aykırı şekilde iç beden muayenesine tabi tutulma nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığın korunması hakkının, hukuka aykırı şekilde elde edilen delile dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Kişinin maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ile bağlantılı olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

  Esas yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE 

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

3

 

2015/7216

  Başvuru, koruyucu aile statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi talebiyle açılan davanın sürüncemede bırakılması nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
4

 

2018/9115

Başvuru, bir vergi incelemesi sonucuna bağlı olarak aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırmama (ne bis in idem) ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa'nın 36 maddesinde güvence altına alınan aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin

İHLAL EDİLMEDİĞİNE
5

 

2016/10380

Başvuru; yakalama ve gözaltı tedbirlerinin hukuki olmaması ve buna bağlı olarak açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı olarak verilen arama kararı nedeniyle de konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Yakalama tedbiri nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Tutmadan dolayı tazminat verilmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Yakalama tedbiri nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde güvenceye bağlanan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE

Tutmadan dolayı tazminat verilmemesi nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde güvenceye bağlanan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE