yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
20.02.2019 27.02.2019 28.02.2019

 

 27 Şubat 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Sonuç
1 2015/20360 Başvuru, terör örgütü propagandası yapmak suçundan başlatılan soruşturmada adli kontrole tabi tutulma nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Kabul Edilebilirlik ve Esas KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA
2 2014/3494 Başvuru, bir gazetede yer verilen haberler nedeniyle şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Kabul Edilebilirlik ve Esas

Kabul edilebilirlik yönünden

Şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
3 2014/7256 Başvuru, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması üzerine sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna atama yapılmamasına ilişkin işlemin özel hayata saygı ve çalışma haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir. Kabul Edilebilirlik ve Esas

Kabul edilebilirlik yönünden

Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
4 2015/15100 Başvuru ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerinden yapılan vergi tarhiyatlarına ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmeleri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Kabul Edilebilirlik ve Esas

Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE