yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
26.09.2019 03.10.2019 04.10.2019

 

Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2018/38143

Başvuru, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûm edilen başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE

2

2015/4916

Başvuru, bir gösteride terör örgütünün propagandası yapıldığı için cezalandırılma nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR

OLDUĞUNA

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın İNCELENMESİNE GEREK OLMADIĞINA

 Esas yönünden

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2016/14597

Başvuru, hâkim olarak görev yapan başvurucu hakkında darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hâkimliklerince karara bağlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; soruşturma aşamasında arama ve elkoyma işlemlerinin yöntemince yapılmaması nedeniyle özel hayatın gizliliği ile aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

 

ERTELEME