yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
26.2.2020 5.3.2020 6.3.2020

 

 

Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2016/13846 

Başvuru, rüzgâr enerji santrali projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının iptali istemiyle açılan davada menfaat koşulunun bulunmadığı gerekçesiyle uyuşmazlığın esasının incelenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde hüküm altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2

2016/69274 

Başvuru, gece vakti alkollü içki satışı yapıldığı kabahatinden dolayı idari para cezası verilmesi üzerine yapılan itirazın reddi nedeniyle adil yargılanma hakkı ile suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. 

i. Kabul edilebilirlik yönünden

             1. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Diğer ihlal iddialarının ayrıca İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA 

ii. Esas yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2017/40089 

Başvuru; yurt dışında geçen hizmet süresini borçlanma imkânının sonradan vatandaşlığa alınanlara tanınmaması nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2014/15345 

Başvuru, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynin çocuklarının eğitim ve öğretiminin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının; öğrencinin tabi olmadığını beyan ettiği bir dinin eğitimini almak zorunda kalması nedeniyle din özgürlüğünün; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. 

ERTELENMESİNE