yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
29.11.2023 7.12.2023  

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2018/117

Birleşenleri
E.2020/45
E.2022/84

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A. Tümünün,
B. Bazı hükümlerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas İptal Davası  
2 E.2021/125 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal Davası