yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi

31.8.2022 (Gündem)

5.9.2022 (Ek Gündem)

8.9.2022 13.9.2022

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2022/90

 

 

12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 18. maddenin üçüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

2

E.2022/97

 

Samsun 2.  İdare Mahkemesi

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

Esasının incelenmesine

3

E.2022/91

 

 

26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2022/98

 

8/6/2022 tarihli ve (104) numaralı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2022/92

1/6/2022 tarihli ve (100) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B.  1. maddesiyle;

1. Ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

2. Ekli (2) Sayılı Liste’de yer alan kadroların iptal edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümünden çıkarılmasının,

 iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

 karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

6

E.2022/94

8/6/2022 tarihli ve (102) numaralı Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 11. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in Strateji ve Bütçe Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

E.2022/93

2/6/2022 tarihli ve (101) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. maddesiyle 23/7/2018 tarihli ve (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine,

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

8

E.2022/105

 

Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve 471. maddelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    Esasının incelenmesine

   

9

E.2022/95

8/6/2022 tarihli ve (103) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. Bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,  

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

10

E.2022/96

2/6/2022 tarihli ve 7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

11

E.2022/99

 

14/6/2022 tarihli ve (105) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

12

E.2022/102

16/6/2022 tarihli ve 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 3. maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinde yer alan “…disiplin durumu…” ve “…yönetmelikle…”  ibarelerinin,

B. 8. maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinde yer alan “…yönetmelikle…” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

13

E.2022/100

8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 2. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

B. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 180. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen altıncı cümlede yer alan “...yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

14

E.2022/107

23/6/2022 tarihli ve 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

15

E.2022/101

10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.  

 

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

16

E.2022/103

 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

    Esasının incelenmesine,

17

E.2022/104

 

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen 20/C maddesinin (1) numaralı fıkrasına 30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

   Esasının incelenmesine,

18

E.2022/106

22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun 7. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

19

E.2021/18

 

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 324. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
20

E.2021/82

 

9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

Davası

 
21

E.2021/118

 

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193. maddesine 25/5/2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
22

E.2022/54

 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun;

A. 54. maddesinin (a) bendinin,

B. 65. maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı alt bendinde yer alan “...ile öğrencilerin...” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
23

E.2022/56

 

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...yukarıdaki fıkra hükmüne göre...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
24

E.2022/59

 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2022/63

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
25

E.2022/61

 

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

A. 28. maddesinin birinci fıkrasının 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendinin,

B. 32. maddesinin birinci cümlesinin,

“davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
26

E.2022/65

 

Mardin 1. İdare Mahkemesi

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 
27

E.2022/67

 

Antalya 2. İdare Mahkemesi

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2022/108

 

Mersin 1. Vergi Mahkemesi

  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 153/A maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 153/A maddesinin üçüncü fıkrasının;

A. İkinci cümlesinin esasının incelenmesine,

B. Üçüncü cümlesinin;

1.  “…birinci fıkrada sayılan kişilerin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere, bu kişilerden…” bölümünün  itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Kalan kısmının esasının incelenmesine,

2

E.2022/109

 

 

1/7/2022 tarihli ve 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesiyle 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ek 4. maddesinin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

3

E.2022/110

 

 

1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

    - Esasının incelenmesine, 

    -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına, 

4

E.2022/111

 

 

1/7/2022 tarihli ve 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. maddenin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

    - Esasının incelenmesine, 

- E.2022/109 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

5

E.2022/112

1/7/2022 tarihli ve 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

Eksikliklerin giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesine,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.