yazdır

1970 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Suluova Atatürk İlkokulu, Samsun Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamıştır.

1994 yılında idari yargı hâkim adaylığına, 1997 yılında Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. Danıştay Beşinci ve Birinci Dairelerinde görev yaptıktan sonra 11/6/2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Avrupa Birliği Hukuku Uzmanlık Sertifika Programı ile Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Sertifika Programını tamamlamıştır. İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar ve Görevden Uzaklaştırma adlı iki kitabı ve idare hukuku ile anayasa yargısı alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.