yazdır

1985 yılında Ankara’da doğmuş, 2003 yılında Kalaba Anadolu Lisesini bitirmiştir. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2012 yılında da Türk Anayasa Yapısında Bireysel Başvuru isimli yüksek lisans tezini tamamlayarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Bilim Dalından mezun olmuştur.

2018 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Türk Parlamento Tarihinde Meclis Soruşturması ve Uygulamadaki Etkinliği (1982-2017) başlıklı tezi ile doktora derecesi almıştır. Sırasıyla Danıştay Başkanlığı, Aksaray Üniversitesi, Maine Üniversitesi (ABD) ve Galatasaray Üniversitesinde çalışmış; 2018 yılı Temmuz ayında Anayasa Mahkemesinde uzman kadrosunda görevlendirilmiştir. 8/11/2018 tarihinde Anayasa Mahkemesinde raportör olarak göreve başlamıştır.

Evli olup İlbilge Umay’ın babasıdır.

Kitaplar

  • 100 Soru 100 Cevap ÖYP Rehberi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2015.
  • Meclis Soruşturması Önergeleri, 1982’den 2015’e Önerge Metinleri, Gazi Kitapevi, Ankara, 2015.

Makaleler

  • Yabancı Dil Eşdeğerliliklerinin Değiştirilmesi ve Hukuk Devleti İlkesi, Legal Hukuk Dergisi, 2014, S 143, s. 55-72,.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde Yerel Yönetimler, International Journal of Educational Technology and Scientific Researches, 2017, Issue: 2, pages: 1-19.
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Seçmenin Yurt Dışı Merkezlerde Oy Hakkı: 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 2015 Genel Seçimler Örneği, Legal Hukuk Dergisi, S 174, s. 2879-2894, 2017.

Uluslararası Tebliğler

  • Türkiye Cumhuriyeti’nde Başkanlık Sistemi Tartışmaları: Amerika Birleşik Devleti Örneği, International Turkish Art Workshop, Jacsonville, Florida, ABD, 2011.
  • Hukuku Eğitimi: Türkiye-ABD Karşılaştırması, International Conferance on Humanities and Educational Research, Washington DC, ABD, Feb 25-28, 2016.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nde Hükümet Sistemi Tartışmaları, WEI International Academic Conference at Harvard University, ABD, 2016.
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yürütmenin Denetlenmesi, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan, Alanya, 2017.