yazdır

1975 yılında Yozgat’ta doğmuştur. İlköğrenimini Yozgat/Sorgun’da Yeşilyurt İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Yozgat Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun olmuştur.

Ankara hâkim adayı olarak 1998 yılında göreve başlamıştır. Adli yargı hâkimlik stajını tamamlamasının ardından Bitlis Merkez hâkimliğine atanmıştır. 2003 yılında T.C. Sayıştay Başkanlığında denetçi olarak göreve başlamıştır. T.C. Sayıştay Başkanlığında uzman denetçi olarak görevini yürütürken 23/3/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine raportör olarak atanmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında, doktora eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında ise yüksek lisans programlarına devam etmektedir.

2011 ve 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Fakültesi ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda “İdare Hukuku”, “Borçlar Hukuku”, “Teminat Hukuku” ve “Kambiyo Mevzuatı ve Sistemleri” derslerini yürütmüştür.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Jean Monnet Projesi çerçevesinde düzenlenen “AB Müktesebatı Çevirisinde ve Uygulamasında Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Personelinin AB Hukuku Konusunda Eğitimi” sertifika programını tamamlayarak “Jean Monnet Modülü Avrupa Birliği Hukuku Kurs Sertifikası” almıştır. Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Proje Hazırlama” kursunu tamamlayarak sertifika almıştır. T.C. Sayıştay Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen “Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi” konulu ECOSAI eğitim programına katılmak üzere görevlendirilmiştir. T.C. Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok seminer ve çalıştaya katılarak moderatörlük ve sunum yapmıştır.

Dr. Şahiner’in “Yaklaşım”, “Dergiden”, “Bilgiden”, “Mali Yönetim ve Denetim”, “Belediye Dünyası”, “Maliye ve Sigorta Yorumları” ve “Mali Kılavuz” dergilerinde yazılmış makaleleri olup bunun yanı sıra müşterek olarak yazdığı Kamu İhalelerinde Karşılaşılan Güncel Sorunlar, Kamu İhale Kanunu Örnek Uygulamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Gerekçeli Açıklamalı ve Yükseköğretim Mevzuatı adlı eserleri yayımlanmıştır.

İyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Almanca bilmektedir.