yazdır

1980 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Yükseköğretim öncesi eğitimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü maliye yüksek lisans programını 2005 yılında bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2009 yılında tamamlamıştır.

2009-2010 döneminde University of Kent/İngiltere’de “Avrupa Yönetişimi (European Governance) Master Programı”nı bitirmiştir. Program süresince Avrupa Birliği (AB) anayasa hukuku, AB karar alma yapı ve süreçleri, AB sosyal politikası ve federalizm-karşılaştırmalı federal politik sistemler konularında dersler almış ve çalışmalarda bulunmuştur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Eylül-Aralık 2004 döneminde Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak çalışmıştır. Ocak 2005’te Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Sınavı’nı kazanmıştır. Mayıs 2008’de Başbakanlık uzmanlığına atanmıştır. Başbakanlıkta çeşitli birimlerde görev almıştır.

Eylül 2005–Temmuz 2007 tarihleri arasında, AB müzakere süreci kapsamında vergilendirme faslında yapılan çalışmalara katılmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay, konferans, seminer vb. etkinliklerde Başbakanlık temsilcisi olarak görev almıştır.

Ağustos 2012 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Vergi hukuku ve kamu harcama hukuku başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 9/1/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki kız çocuğu babasıdır.