yazdır

1977 yılında Hatay/Dörtyol’da doğan Şermin Birtane, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Jean Monnet bursunu kazanarak İngiltere’nin Reading Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında, The Right to a Fair Trial Under the European Convention on Human Rights and Turkish Legal System isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İdari Yargısına Etkileri konulu teziyle yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

2003-2005 yılları arasında Türk Telekom A.Ş.nde avukat olarak görev yapmıştır. 2005 yılında atandığı idari yargı hâkim adaylığından sonra Manisa İdare Mahkemesi üyesi, Danıştay İkinci Dairesinde tetkik hâkimi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda tetkik hâkimi olarak çalışmıştır. 11/10/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru adlı yayımlanmış bir kitabı ile makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. Yabancı dili İngilizcedir.