yazdır

1984 yılında Denizli’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2002 yılında Denizli Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yükseköğrenimine başlamıştır. Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 senesinde mezun olmuştur.

2008 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında gelir uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, burada iki yıl görev yaptıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde gümrük uzman yardımcısı olarak çalışmıştır.

6/3/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde raportör yardımcısı adayı olarak göreve başlamış, 2014 yılında raportör yardımcısı olarak atanmış ve “Mülkiyet Hakkının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri” isimli mesleki tezinin kabul edilmesi ile birlikte beş yıllık fiili hizmet süresini tamamlamasının ardından 28/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü olarak atanmıştır.

İngilizce bilen Perdecioğlu, 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde iki ay süreyle staj yapmış, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Bölümünde daha sonra kitap haline dönüştürülerek yayımlanan “Anayasa Mahkemesi’nin Norm Denetimi ve Bireysel Başvuru Kararlarının Uyumlaşma Sorunu: Mülkiyet Hakkı Örneği” isimli teziyle 2018 yılında tamamlamıştır.