yazdır

1978 yılında Bitlis/Hizan’da doğmuştur. İlkokulu, nüfusunun bağlı bulunduğu Bitlis/Ahlat’ta Ergezen İlkokulunda ortaokulu Bitlis Anadolu Lisesinde, liseyi ise Ankara Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2001’de mezun olmuştur.

2002-2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı vergi denetmen yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2005 yılında başladığı hâkimlik stajını 2007’de tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Ankara Vergi Mahkemesi üyeliğinde bulunmuştur. 2011 yılı Mayıs ayında başladığı Danıştay (Dokuzuncu Dairesi) tetkik hâkimliği görevini yürütmekte iken 5/6/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Vergi Hukuku’nda Hatalar ve Düzeltme Sürecinin Değerlendirilmesi isimli teziyle yüksek lisansını 2010 yılında tamamlamış olup Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.