yazdır

1977 yılında Orta’da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamış, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2004 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak staj ve meslek öncesi eğitimine başlayan Koç, 2006-2012 yılları arasında Kadışehri Cumhuriyet savcısı, Borçka hâkimi, Çorum hâkimi ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi olarak görev yapmıştır.

13/9/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Koç, 2015-2017 yılları arasında Araştırma ve İçtihat Birimi başraportörlüğü görevini yürütmüştür.

Yayımlanmış çalışmaları şunlardır:

- Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterleri Rehberi (kitap editörü ve bölüm yazarı), Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 2017.

- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruda Sağlık Nedeniyle Tedbir Uygulaması (Hüseyin Turan ile birlikte), Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, S 22, s. 337-359.

- Bireysel Başvuru Kapsamında Tutuklulukla İlgili Bir İnceleme, Adalet Dergisi, 2015, S 51, s. 40-46.

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Kapsamı ve Bireysel Başvuru, Barobirlik, Ekim 2014, S 10, s. 28-33