yazdır

27/8/1983 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2006 yılında avukatlık stajını, 2007 yılında ise Cumhuriyet savcılığı stajını tamamladıktan sonra 2008-2014 yılları arasında sırasıyla Ağlasun, Iğdır ve Çorum Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 11/7/2014 tarihinde başladığı Yargıtay Onbeşinci Ceza Dairesi tetkik hâkimliği görevini sürdürmekteyken 20/5/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

2007-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı adlı tez çalışması ile yüksek lisans yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yabancı dil eğitimi programı kapsamında Bilkent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümünde üç ay ve İngiltere’nin Oxford şehrindeki Regent’s Dil Okulunda altı ay süre ile yabancı dil eğitimi almıştır.

2017-2018 yılları arasında ise uluslararası insan hakları alanında yüksek lisans eğitimini Reading Üniversitesi Hukuk Fakültesinde The Principle of Non-Refoulement Beyond The 1951 Refugee Convention: The Role of Article 3 of the European Convention on Human Rights in Strengthening the Protection from Refoulement (1951 Mülteci Sözleşmesi'nin Ötesinde Geri Gönderme Yasağı Prensibi: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesinin Geri Gönderme Yasağının Güçlendirilmesindeki Rolü) adlı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Hakemli dergilerde yayımlanmış The Critique of Israel Supreme Court Decisions on Occupation Under The International Law (Uluslararası Hukuk Kapsamında İsrail Yüksek Mahkemesi'nin İşgal ile İlgili Kararlarının Eleştirisi) ve The Relationship Between International Human Rights Law and International Refugee Law (Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Mülteci Hukuku Arasındaki İlişki) isimli makaleleri bulunmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup evli ve bir çocuk babasıdır.