yazdır

14/3/1983 tarihinde Diyarbakır’da doğmuş olup aslen Rizelidir. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden ve 2017 yılında da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2006 yılında başladığı idari yargı hâkim adaylığı stajını tamamlamasının ardından 2007-2011 yılları arasında Balıkesir İdare Mahkemesinde kurucu üye olarak görev yapmış ve 6/6/2011 tarihinde Danıştay tetkik hâkimi olarak atanmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi Başkanlığında tetkik hâkimi olarak görev yapmaktayken 2017 yılı Kasım ayında Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görevlendirilmiştir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Ombudsmanlık ve İdarenin Denetimi isimli tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

İngilizce bilmekte olup evlidir.