yazdır

1983 yılında İzmir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık ve hâkimlik stajlarını müteakip 2007 yılında Batman/Gercüş Cumhuriyet savcısı olarak atanmıştır. Sonrasında sırasıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme, Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi uygulamaları başta olmak üzere uluslararası birçok sözleşmenin uygulamasında çalışmıştır. Çeşitli uluslararası toplantı, çalıştay ve ziyaretlerde ülkemizi temsil etmiştir. Ülkemizin AB üyeliği sürecinde yürütülen müzakerelerin 23. faslı olan “Yargı ve Temel Haklar” konusunda çalışmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde yüksek lisans yapmış olup Türk ve Avrupa Hukukunda Temel Hak Boyutuyla Adil Yargılanma Hakkı konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekte olup çeşitli konularda yayımlanmış makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. 27/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Evli olup bir çocuk annesidir.