Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi karşılıklı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirebilmek maksadıyla yirmi yedi ülkenin anayasa mahkemesi veya yüksek mahkemesi ile işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi çeşitli anayasa mahkemelerinin heyetleri, yargıçları, araştırmacıları ve personelini geleneksel Türk misafirperverliği ruhuyla konuk etmektedir. Bu İşbirliği Protokolleri, her iki tarafın da yararına olacak şekilde müşterek menfaat esasına uygun ilişkiler ve etkinliklere dayanak teşkil etmektedir.

İşbirliği Protokolü imzalanan kurumları listesi şu şekildedir:

Ülke

Mahkeme/Kurum

İmza Tarihi

Endonezya

Endonezya Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2007

Makedonya

Makedonya Anayasa Mahkemesi

26 Nisan 2007

Azerbaycan

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi

10 Mayıs 2007

Şili

Şili Anayasa Mahkemesi

07 Haziran 2007

Kore

Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Ukrayna

Ukrayna Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Pakistan

Pakistan Federal Yüksek Mahkemesi

24 April 2009

Bosna Hersek

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi

24 Nisan 2009

Bulgaristan

Bulgaristan Anayasa Mahkemesi

07 Nisan 2011

Tacikistan

Tacikistan Anayasa Mahkemesi

26 Nisan 2012

Karadağ

Karadağ Anayasa Mahkemesi

28 Nisan 2012

Afganistan

Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasasının Uygulanmasını Gözlem Bağımsız Komisyonu

25 Nisan 2013

Arnavutluk

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi

10 Haziran 2013

Tayland

Tayland Anayasa Mahkemesi

29 Nisan 2014

Kırgızistan

Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Anayasa Dairesi

28 Eylül 2014

Romanya

Romanya Anayasa Mahkemesi

17 Ekim 2014

Cezayir

Cezayir Anayasa Mahkemesi

26 Şubat 2015

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Yüksek Mahkemesi

29 Haziran 2015

Kosova Cumhuriyeti

Kosova Anayasa Mahkemesi

27 Nisan 2016

Irak

Irak Federal Yüksek Mahkemesi

25 Nisan 2017

Kazakistan

Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi

25 Nisan 2017

Moğolistan

Moğolistan Anayasa Mahkemesi

25 Nisan 2017

Gürcistan

Gürcistan Anayasa Mahkemesi

28 Nisan 2017

Rusya

Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi

30 Mart 2018

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Yüksek Adalet Mahkemesi

10 Mayıs 2018

Somali

Somali Yüksek Mahkemesi

19 Aralık 2018

Cibuti

Cibuti Anayasa Konseyi

17 Haziran 2019

(AACC), anayasa yargısı icra eden kurumlar arasında anayasal adalete ilişkin bilgi ve tecrübe alışverişini arttırmak ve dostane ilişkiler ve işbirliğini zenginleştirmek suretiyle Asya’da demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hakları teşvik etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuş bir Asya bölgesel anayasa yargısı forumudur.

1972 yılında Dubrovnik’te kurulan Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Avrupa’daki 40 anayasa mahkemesini veya anayasallık denetimi yapan muadil kurumu bir araya getirmektedir.

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu ya da daha çok bilinen adıyla Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organıdır. Bir nevi Avrupa Konseyi bünyesinde “bağımsız düşünce kuruluşu” gibi çalışmaktadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ve gözlemci devletlerin yüksek mahkemeleri arasında verimli ve yapıcı bir iletişim sağlanması için yargısal bir forum oluşturmayı amaçlayan İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa/Yüksek Mahkemeleri 1. Yargı Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin ev sahipliğinde 14-15 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplam 42 ülke ve kuruluştan temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Konferansın bu yılki konusu “Hukukun Üstünlüğü ve Temel Hakların Korunmasında Yüksek Yargının Rolü” olarak belirlenmiştir. Konferans, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın kapanış konuşması ve kabul edilen ‘İstanbul Deklarasyonu’ ile sona erdi.

Bir sonraki Konferansın 2020 yılında Endonezya Anayasa Mahkemesi himayesinde Endonezya’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

İstanbul Deklarasyonu’na ulaşmak için tıklayınız.