Paylaş | 09 Eylül 2021

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince dokuzuncusu düzenlenen Yaz Okulu programı (7-8 Eylül 2021) Kovit-19 önlemleri çerçevesinde bu yıl da video konferans yöntemiyle yapıldı.

Yaz Okulu programına 28 farklı mahkeme ve kurumdan temsilciler katıldı.   “Kararların İcrasında Güncel Sorunlar: Anayasa Yargısı” konulu 9. Yaz Okulu programının açış konuşmasını Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yaptı.

Başkan Arslan, Kovit-19 nedeniyle iki yıldır katılımcıları Ankara’da konuk edemedikleri için üzgün olduklarını, önümüzdeki yıl programı Anayasa Mahkemesinde yapmayı ümit ettiklerini kaydetti. Yaz Okulu programına katılımın her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Arslan bu kapsamda yapılan etkinliklerin mahkemeler arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ve iş birliğini geliştirdiğini belirtti.

Katılımcılara “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasına Genel Bakış” başlıklı sunum yapan Başkan Arslan, yargı kararlarının uygulanmasının adil yargılama sürecinin vazgeçilmez parçası olduğunu ifade etti. Yargı kararlarının icra edilmemesinin tüm temel hak ve özgürlükleri anlamsız kılacağına işaret eden Başkan Arslan hukukun üstünlüğü ilkesi, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması için yargı kararlarının uygulanmasının önemine değindi.

Başkan Arslan konuşmasının devamında Türkiye özelinde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla ilgili yasal mevzuatı ve pratikteki durumu paylaştı.  Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları ile tüm gerçek ve tüzel kişiler bakımından bağlayıcı olduğunun Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça belirtildiğini kaydeden Başkan Arslan, kararların bağlayıcı niteliğinin en önemli yönünün kararların gereğinin yerine getirilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’de derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarını uygulamadaki isteksizliği ve direncinin yeni bireysel başvurulara yol açtığını hatırlatan Başkan Arslan, bu gibi durumlarda Anayasa Mahkemesinin süratle harekete geçerek mahkemelerden kararlara uymalarını ve ihlalleri gidermelerini istediğini, en nihayetinde mahkemelerin Anayasa Mahkemesinin kararlarını uyguladığını ifade etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Türkiye'deki bireysel başvuru sistemini etkili bir başvuru yolu olarak ilan ettiğini dile getiren Başkan Arslan bunun sürdürülebilmesi için Anayasa Mahkemesi kararlarının ilgili makamlar tarafından icra edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bir hukuk sisteminin etkinliğinin mahkemelerin kararlarının doğru şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu, bunun da devlet organları arasında sürekli iş birliği ve diyalogu gerektirdiğini belirten Başkan Arslan “Tam da bu nedenle, diğer devletlerin yargı kurumlarıyla da samimi bir tecrübe alışverişinde bulunarak kararların icrası meselesini ele almalı ve bu hususta sağlam çözümler aramalıyız.” dedi. Başkan Arslan programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. 

Yaz Okulu Etkinlikleri

AAMB 9. Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında moderatörlüğünü Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan’ın üstlendiği oturumlar yapıldı. Oturum aralarında Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri ile Anayasa Mahkemesinin tanıtımını yapan kısa videolar gösterildi. Program Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Yaz Okulu Programına Türkiye’yle Birlikte Katılan Diğer Ülkeler

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, Endonezya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Gürcistan Anayasa Mahkemesi, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Kamerun Anayasa Konseyi, Karadağ Anayasa Mahkemesi, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi, Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, KKTC Yüksek Mahkemesi, Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi, Malezya Federal Mahkemesi, Moğolistan Anayasa Mahkemesi, Myanmar Birliği Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Özbekistan Anayasa Mahkemesi, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Romanya Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Tacikistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Tayland Anayasa Mahkemesi, Ukrayna Anayasa Mahkemesi.

Katılımcı listesi için tıklayınız

Konuşmanın orjinal metnine ulaşmak için tıklayınız

Konuşmanın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız

Önceki yaz okullarıyla ilgili hazırlanan yayınlar için tıklayınız