Paylaş | 06 Ekim 2022

Başkan Zühtü Arslan ve beraberindeki Heyet, Dünya Anayasa Yargısı Konferansının 5. Kongresi öncesi Bali’de 4 Ekim 2022 tarihinde Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği ile Afrika Anayasa Yargısı Konferansı tarafından düzenlenen 1. Ortak Konferansına katıldı.

Başkan Zühtü Arslan, Konferansın “Asya ve Afrika'daki Tüm İnsanların, Irkların ve Ulusların Eşitliğine Dair Bandung İlkelerinin Hayata Geçirilmesi” temalı oturumunda konuşma yaptı. Konuşmasında eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapan Başkan Arslan, eşitlik ilkesinin modern evrensel insan hakları fikrinin kalbinde yatmakta olduğunu, hemen hemen tüm diğer hakların kapsamını ve kullanımını etkileyen temel bir insan hakkı olduğunu dile getirdi. Başkan Arslan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adil bir siyasi düzenin kurulmasının olmazsa olmaz koşulunun eşitlik ilkesi olduğuna dikkati çekti. Başkan Arslan, Türk Anayasa Mahkemesinin eşitlik ilkesini ayrımcılığı yasaklayan bir anayasa hükmü olarak yorumladığını ifade etti. Başkan Arslan konuşmasının sonunda “Eşitlik ilkesini korumanın ön şartı, ‘öteki’nin ontolojik varlığını tanımak ve ona saygı duymaktır.” dedi.