Paylaş | 07 Ekim 2022

Dünya Anayasa Yargısı Konferansının “Anayasa Yargısı ve Barış (Constitutional Justice and Peace)” temalı 5. Kongresi, Endonezya Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde 5-7 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Kongre’ye 94 ülkeden anayasa mahkemeleri veya muadili kurumlar katılım sağladı.

Kongre’ye Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Üye Selahaddin Menteş ve Genel Sekreter Murat Şen katıldı.

Başkan Zühtü Arslan Kongre’nin ilk gününde “Uygulama” temalı oturumda ana konuşmacı (keynote speaker) olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasını üç başlık altında gerçekleştiren Arslan, öncelikle kavramsal olarak anayasa yargısının toplumsal barışın sağlanmasına yönelik doğrudan ve dolaylı katkıları üzerinde durdu. Çeşitliliğin toplumsal hayatın kaçınılmaz ve daimî özelliklerinden biri olduğunu, anayasaların da bu olguya kayıtsız kalamayacağını belirten Arslan, anayasa yargısının siyasal iktidarı sınırlama ve bireylerin temel haklarını koruma işlevlerini yerine getirdiğinde toplumsal gerilimlerin yatıştırılmasına ve barışın korunmasına önemli katkılar yapabileceğini vurguladı.

Başkan Arslan, konuşmasının devamında Dünya Anayasa Yargısı Konferansına üye ülkelerin cevaplarından hareketle anayasa mahkemelerinin toplumsal çatışmaları önleme veya çözme işlevini örnek kararlarla anlattı. Bu kapsamda Almanya, Fransa ve Türkiye’de başörtüsü sorununa dair mahkeme kararlarına yansıyan farklı yaklaşımlardan bahseden Arslan, toplumsal barışı sağlamanın nihai yolunun adil ve hak-eksenli kararlardan geçtiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kongre’nin ikinci gününde yapılan Genel Kurulda Dünya Anayasa Yargısı Konferansının yürütme organı durumundaki Büro’ya üye seçildi. Anayasa Mahkemesi bu görevi üç yıl süreyle yerine getirecek.

Konuşma metni için tıklayınız.