Paylaş | 04 Mayıs 2021

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi ile Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü iş birliğinde “İnsan Hakları Yargısına Bakış” konulu çevrimiçi program gerçekleştirildi.

Programda; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan“Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasında Bireysel Başvurunun Rolü”, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimi Doç. Dr. Saadet Yüksel “AİHM Uygulamasında İkincillik Prensibi”, Arizona Federal Bölge Mahkemesi Kıdemli Hâkimi David G. Campbell “ABD’de İnsan Hakları Yargısı” başlıklı sunum yaptı.

Başkan Arslan: “Bireysel başvurunun kabulü, Türkiye’de insan haklarının yargısal düzeyde korunmasında bir dönüm noktasıdır.”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan insan hakları yargısının tarihsel ve düşünsel kökenlerine değindiği konuşmasında bireysel başvurunun kabulünün Türkiye’de insan haklarının yargısal düzeyde korunmasında bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Bireysel başvurunun birbiriyle bağlantılı beş temel etkisine vurgu yapan ve bunları açıklayan Başkan Arslan, 1962 yılında kurulan ve Avrupa’nın en tecrübeli mahkemelerinden biri olan Türk Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruyla birlikte görev alanının, yapısının ve temel paradigmasının değiştiğini kaydetti. Bireysel başvurunun toplumsal hayatımızda, hukuk sistemimizde ve yargı pratiğimizde çok önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruyla topluma dokunan bir kuruma dönüştüğünü ve hak eksenli paradigmayı benimsediğini belirtti. 

Konuşmasında bireysel başvurudaki sorunlara ve aşırı iş yüküne vurgu yaparak Türkiye ile diğer ülkeler arasında karşılaştırmalar yapan Başkan Arslan, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan bireysel başvurunun başarısının insan haysiyetine saygıyı esas alan bir toplumsal ve siyasal kültürü gerektirdiğini ifade etti.

Zoom uygulaması üzerinden yapılan çevrim içi program Anayasa Mahkemesinin Twitter hesabından ve AYAM’ın internet sitesinden canlı olarak yayımlandı. Katılımcıların önceden kayıt yaptırdığı panel Prof. Dr. Feridun Yenisey’in moderatörlüğünü üstlendiği soru-cevap ve değerlendirme bölümü ile sona erdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasının tamamına ulaşmak için tıklayınız.