Paylaş | 02 Aralık 2020

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 86. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinde mesai saatleri 3/12/2020 tarihinden itibaren -yeni bir karar verilene kadar- 10.00-12.30 / 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.