Paylaş | 28 Haziran 2021

“Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” sempozyumu yapıldı.

Sempozyuma Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi üyeleri, yüksek yargı çalışanları, akademisyenler ve hukukçular katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anayasa Mahkemesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından kürsüye gelen Başkan Arslan konuklara hitap etti.

Konuşmasında hukuku uygulamakla ve adaleti tesis etmekle görevli olan başta hâkimler olmak üzere yargı mensuplarının şiarının akıl, ahlak ve adalet olması gerektiğinin altını çizen Başkan Arslan, kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyenlerin, vesayet altında kalmaya mahkûm olduklarını, vesayet altındaki yargısal aklın ise adaleti tesis edemeyeceğini vurguladı. Bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz darbe teşebbüsü sürecinde yaşandığını belirten Başkan Arslan, iki hafta sonra beşinci yılını idrak edeceğimiz bu meşum darbe teşebbüsünden çıkarılması gereken en önemli derslerden birinin yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ve bunun yanında yargı mensuplarının sadece hukuka bağlı kalarak karar vermelerinin sağlanmasının olduğunu kaydetti.

Başkan Arslan, hukuk devletinde adaletin yegâne adresinin mahkemeler olduğunun, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun şekilde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Konuşmasının devamında sempozyumun konusu olan özel hayata saygı hakkı üzerinde duran ve Mahkemenin bu konudaki önemli kararlarına değinen Başkan Arslan, hürriyet ilkelerini ve Anayasa’yı yerine oturtma konusunda en büyük görevin yargıya düştüğünü ifade etti.

Başkan Arslan’ın konuşmasının ardından sempozyumun ilk oturumu yapıldı. Başkanlığını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan’ın yaptığı “Özel Hukuk İş İlişkileri Kapsamında Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı ilk oturumda; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan Öncü, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Hilal Yazıcı sunum yaptı.

Başkanlığını Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi’nin yaptığı “Kamu Görevlilerinin Mesleki Hayatı Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı öğleden sonraki ikinci oturumda; Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, Anayasa Mahkemesi Koordinatör Raportörü Fatih Alkan sunum yaptı.

Sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın oturum başkanları ve sunum yapan katılımcılara plaket vermesi ile sona erdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın sempozyumun açış konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.