Paylaş | 26 Kasım 2021

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde 26/11/2021 tarihinde düzenlenen “Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik İzlenen Yol: ‘Nazarbayev Modeli’” başlıklı çevrim içi konferans gerçekleştirildi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada 12 Kasım 2021’de İstanbul’da Türk Konseyinin yeni bir yapıyla Türk Devletleri Teşkilatı olarak kurulduğunu belirterek Türk dünyasının birlikteliğinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Türk dünyasının birlikteliğinin zemininde insanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışın gerekliliğine vurgu yapan Başkan Arslan, dünyanın ağır sorunlarının ancak insan odaklı bir yaklaşımla çözülebileceğini aktardı. Bu zihniyetin köklerinin Türkistan’da bulunabileceğini belirten Başkan Arslan, ünlü düşünür Farabi’nin Erdemli Ülke adlı eseriyle, Türk dünyasının fikir ve inanç mimarlarından Hoca Ahmet Yesevi’nin de muhteşem hikmetleriyle insan odaklı bir anlayışı asırlar önce anlattığını kaydetti.

Başkan Arslan konuşmasında şunları ifade etti: “Türk dünyası olarak temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, bireylerin huzur ve refah içinde birlikte yaşadığı adil bir ülke ve dünya hedefine yönelik olarak çalışmalıyız. Başka bir ifadeyle insan haysiyetine dayanan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik bir düzenin kurulması ve sürdürülmesi hepimizin ortak amacı olmalıdır.”

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız