yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
25.01.2018 01.02.2018 02.02.2018

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2018/7

Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri İstanbul

Milletvekili Engin

ALTAY, Manisa

Milletvekili Özgür

ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin

ÖZKOÇ ile birlikte 127 milletvekili

28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer

Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 47. maddesiyle 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 9. maddesine eklenen fıkraların,

B. 58. maddesiyle 29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen beşinci fıkranın,

C. 71. maddesiyle 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 29. maddenin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

2

E.2017/1

(Yüce Divan Değişik İşler)

Sanıklar Ziya İlker GÖKTAŞ ile Hasan IĞSIZ müdafilerinin Yüce Divan tarafından müvekkilleri hakkında verilen 12.10.2017 tarihli ve E. 2017/2 (Yüce Divan), K. 2017/1 sayılı kararın kaldırılarak yeniden inceleme yapılması talepleri.

 

(Yüce Divan Değişik İşler)

 

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu Sonuç
1

2014/3944

Başvuru, batan bir yük gemisine yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen botun hava koşulları ve denizin durumu dolayısıyla batması sonucu bottaki personelin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili olarak Kıyı Emniyeti genel müdürü hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu Osman Genç yönünden başvurunun DÜŞMESİNE

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Diğer başvurucular yönünden Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun

İHLAL EDİLDİĞİNE

2

2014/4704

Başvuru, kanuna aykırı olarak elde edilen delillere dayanılarak verilen mahkûmiyet kararı nedeniyle adil yargılanma hakkının; bulunulan yere haksız şekilde girilerek hürriyetten yoksun bırakılma nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile konut dokunulmazlığının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

3

2014/4686

Başvuru, kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu Binali Özkaradeniz yönünden başvurunun DÜŞMESİNE

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Diğer başvurucular yönünden Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

4

2015/6728

Başvuru, indirimli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulandığı dönemde yapılan araç satışlarının muvazaalı olduğu gerekçesine dayanılarak re'sen üç kat vergi ziyaı cezalı ÖTV tarh edilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağı bağlamında mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden

1)Aynı suçtan iki kez yargılanmama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2) Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. Maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. Maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının

İHLAL EDİLDİĞİNE