yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
04.07.2019 11.07.2019 12.07.2019

 

11 Temmuz 2019 - Genel Kurul Gündemi 
Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2014/5433

Başvuru, yapılan heykelin yıktırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden
İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
Esas yönünden
Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün
İHLAL EDİLDİĞİNE
2

2014/19270

Başvuru, bir soruşturma kapsamında verilen yayım yasağı kararı nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden
İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın
KABUL EDİLEBİLİR
OLDUĞUNA
Esas yönünden
İfade ve basın özgürlüklerinin
İHLAL EDİLDİĞİNE
3

2016/10183

Başvuru; esaslı iddiaların kararda tartışılmaması, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması
ve delillerin takdirinde hata yapılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden
1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA,
2.Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle
KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA,
3. Diğer ihlal iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA

 

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1

E.2019/75

Ankara 11. İdare Mahkemesi

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 10. maddesinin 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,

- E.2018/159 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2

E.2019/76

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “…şikâyet aranmaksızın,...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkranın (a) bendinde yer alan “…eşe…” ibaresi yönünden yapılmasına,

  - E.2019/2 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

3

E.2019/77

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

9/5/2019 tarihli ve (35) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. 1. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen 133/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 3. maddesiyle (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 363. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

4

E.2019/78

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 4/A maddesinin ikinci cümlesinin ve üçüncü cümlesinin “…Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir.” bölümünün

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

- Esasının incelenmesine,

 - Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

5

E.2019/1 (Değişik İşler)

Of Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Demokrat Parti Hayrat ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

6

E.2019/2 (Değişik İşler)

Of Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Genç Parti Hayrat ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

7

E.2019/3 (Değişik İşler)

Of Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Liberal Demokrat Parti Hayrat ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

8

E.2019/4 (Değişik İşler)

Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Alternatif Parti Bulanık ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

9

E.2019/5 (Değişik İşler)

Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Liberal Demokrat Parti Bulanık ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

10

E.2019/6 (Değişik İşler)

Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Genç Parti Bulanık ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

11

E.2019/7 (Değişik İşler)

Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Demokrat Parti Bulanık ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

 

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

12

E.2019/79 

Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla)

 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dava açma süresinin geçmesinden önce...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin anılan fıkrada yer alan “…ölmesi…” ve “…altsoyu,…” ibareleri yönünden yapılmasına,
13

E.2019/80 

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “…gizleyenler…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

- Esasının incelenmesine,

14

E.2019/81 

Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

B.  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

15

E.2019/12 (Değişik İşler) 

Of Sulh Hukuk Mahkemesi

Olağan genel kurul toplantılarını iki defa üst üste yapmayan Genç Parti Of ilçe teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitinin yapılması talebi.

İlk

(Değişik İşler)

Talebin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,
16

E.2019/82

 Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

B.  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

17

E.2019/83

Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un;

A. 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın,

B.  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

İtiraz başvurusunun 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,