yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
09.01.2019 17.01.2019 17.01.2019

 

Sıra No Esas Sayısı
Konusu İnceleme Evresi
Özelliği
Sonuç
1 2014/16482 Başvuru, Van'da meydana gelen ikinci depremde yıkılan otel binasına ilişkin ilk depremden sonra hasar tespit çalışmalarını gereği gibi yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.    

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun

İHLAL EDİLMEDİĞİNE
2 2014/6100 Başvuru, Güney Afrika Cumhuriyetinde Türk vatandaşları tarafından işlendiği iddia edilen kasten öldürme olayına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.     ERTELEME
3 2015/19496 Başvuru, kamu görevlisi olan başvurucunun milletvekili olmak için istifası sonrasında mesleğe geri dönüş talebinin reddi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.    

Kabul Edilebilirlik Yönünden

Seçilme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

Esas Yönünden

Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme hakkının

İHLAL EDİLMEDİĞİNE
4 2015/11192 Başvuru, temsil yetkisini haiz olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin kamuya olan borçlarından dolayı başvurucunun sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.     ERTELEME
5 2017/15698 Başvuru, yargılama devam ederken çıkarılan yasa ile davanın ortadan kaldırılması suretiyle uyuşmazlığın esasına yönelik talebin karara bağlanmasının engellenmesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.     ERTELEME
6

E.2018/163

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 138 milletvekili

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. maddesiyle 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi. İlk İptal  
7

E.2019/1

Bursa 3. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
8

E.2018/164

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 137 milletvekili

31/10/2018 tarihli ve 7150 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (4) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin ve ekli (5) sayılı listenin,

Ç. 5. maddesinin ve ekli (6) sayılı listenin,

D. 6. maddesinin ve ekli (7) sayılı listenin,

E. 7. maddesinin ve ekli (8) sayılı listenin,

yok hükmünde olduklarına, yok hükmünde olduklarının kabul edilmemesi halinde iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

 
9

E.2019/2

Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesi

A. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin ve sonunda yer alan “...şikâyet aranmaksızın,...” ibaresinin,

B. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
10

E.2019/3

Muğla 2. İdare Mahkemesi

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle değiştirilen 81. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
11

E.2019/4

İstanbul 7. Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;

A. 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 340. maddesinin birinci fıkrasının,

B. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafının,

C. 5728 sayılı Kanun’un 280. maddesiyle değiştirilen 367. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

 
12

E.2018/162

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 137 milletvekili

11/10/2018 tarihli ve 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un;

A. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan “...ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle...” ibaresinin,

2. İkinci cümlesinin,

B. Geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

 
13

E.2018/1

(Siyasi Parti Kapatma)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Tüzük ve programında yer alan bazı bölümlerin, Anayasa’nın 3. ve 68. maddeleri ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79., 80., 81., 82., 83. ve 96. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Kürdistan Özgürlük Partisinin Anayasa’nın 69. maddesinin beşinci fıkrası ve 2820 sayılı Kanun'un 101. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesi talebi.

İlk

Siyasi Parti Kapatma

 
14

E.2018/2

(Siyasi Parti Kapatma)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Tüzük ve programında yer alan bazı bölümlerin, Anayasa’nın 3. ve 68. maddeleri ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79., 80., 81., 82., 83. ve 96. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Kürdistan Sosyalist Partisinin Anayasa’nın 69. maddesinin beşinci fıkrası ve 2820 sayılı Kanun'un 101. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesi talebi.

İlk

Siyasi Parti Kapatma