yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
11.1.2023 17.1.2023 19.1.2023

 

Bireysel Başvuru
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

2017/18826

Başvuru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'na doğru gerçekleştirilecek gösteri yürüyüşü için toplanan kişilere müdahale edilmesinin ve bu olaya ilişkin olarak yürütülen ceza soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile bu hakla  bağlantılı olarak etkili başvuru hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

A. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

B. Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,

2

2020/34781

Başvuru, kanunun kabahat saymadığı bir fiilden dolayı idari para cezası uygulanması nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

A.     1.Suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

2.Diğer ihlal iddialarının İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA

Esas Yönünden:

B. Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE,

3

2019/3189

Başvuru, hukuk davasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verilmesi ve uzun yargılama nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

A. 1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

  2. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

4

2017/20526

Başvuru, disiplin cezasına karşı infaz hâkimliğine yapılan şikâyetin incelemesinin duruşmalı yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

B. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

C. Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı kapsamındaki sözlü yargılanma  hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

5

2018/30235

Başvuru; tapu siciline güvenerek satın alınan taşınmazın tapu kaydının iptal edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

A. 1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

B. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,