yazdır

7/11/1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30/3/2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca yapılacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçimi.