yazdır

7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ile 30/3/2011 tarihli ve  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca 2/2/2023 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkan Seçimi’nde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.