yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
16.11.2018 22.11.2018 26.11.2018

 

Sıra No

Başvuru No

Başvuru Konusu

Sonuç

1.

2015/819

Başvuru; müdafi tayin edilmeden yapılan sorguda tutuklanma ve tutuklama kararı ile bu karara itiraz üzerine verilen kararın gerekçesiz olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2.

2015/269

Başvuru, başörtüsü yasağından dolayı üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin almış olduğu bursları iade etmek zorunda kalmasının din özgürlüğünü ve eğitim hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

 

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

2. Eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas Yönünden

1. Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan din özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE,

2. Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

3.

2015/18872

Başvuru,    aile konutu niteliğindeki taşınmazın icra

vasıtasıyla satışı nedeniyle aile hayatına saygı hakkının;  açılan ihalenin feshi davasının reddedilmesi ve ihale bedelinin  %10'u oranında para cezasının Hazineye irat kaydına karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Uygulanan Kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle iptali gerektiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3. Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas Yönünden

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE

4.

2015/4916

Başvuru, gösteride terör örgütünün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle cezalandırılmanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE