yazdır

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 25/1/2019 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkan Seçiminde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.