yazdır

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
19.07.2019 26.07.2019 29.07.2019

 

26 Temmuz 2019 - Genel Kurul Gündemi ve Sonuçları
Bireysel Başvuru 
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1 2017/15698 Başvuru, yargılama devam ederken çıkarılan yasa ile davanın ortadan kaldırılması suretiyle uyuşmazlığın esasına yönelik talebin karara bağlanmasının engellenmesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

Karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının

İHLAL EDİLDİĞİNE
2 2015/4916 Başvuru, gösteride terör örgütünün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle cezalandırılmanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. ERTELENMESİNE
3 2018/17635 Başvuru, bir grup akademiysen tarafından yayımlanan bir bildiriye imza veren başvurucuların terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul edilebilirlik yönünden

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın

KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA 

Esas yönünden

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün

İHLAL EDİLDİĞİNE